Nội dung:
Nhóm:
Loại:
Địa điểm:
Mức giá:
Hướng:
Hotline: 0918.591.577
Email:
 Tỷ giá ngoại tệ
Mã Ngoại tệ Mua
 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Diện tích: 20m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 03/09/2014
Diện tích: 65m x 32.30m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 26/08/2014
Diện tích: 17.70m X 6.05m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 24/07/2014
Diện tích: 11.40m x 4.60m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 27/06/2014
Diện tích: 20m x 4m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 26/06/2014
Diện tích: 24m x 6m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 12/02/2014
Diện tích: 72m x 20m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 11/02/2014
Diện tích: 14m x 5.6m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 22/07/2013
Diện tích: 3.5m x 18m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 21/07/2013
Diện tích: 18m x 6m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 04/07/2013
Diện tích: 31.10m x 4.20m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 09/08/2014
Diện tích: 25m x 7.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 11/05/2014
Diện tích: 50m x 20m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 11/05/2014
Diện tích: 20m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 09/05/2014
Diện tích: 24.5m x 4m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 04/05/2014
Diện tích: 36m x 4m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 27/02/2014
Diện tích: 52 m x 11m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 22/02/2014
Diện tích: 102m x 25.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 22/11/2013
Diện tích: 60m x 18m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 22/11/2013
Diện tích: 150m x 80m
Địa điểm: Phú Quốc
Giá:
Ngày đăng: 22/11/2013
Diện tích: 25m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 04/11/2013
Diện tích: 24m x 7m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 29/10/2013
Diện tích: 30m x 10m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 20/10/2013
Diện tích: 23m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 20/10/2013
Diện tích:
Địa điểm: Phú Quốc
Giá:
Ngày đăng: 18/10/2013
Diện tích:
Địa điểm: Phú Quốc
Giá:
Ngày đăng: 18/10/2013
Diện tích:
Địa điểm: Phú Quốc
Giá:
Ngày đăng: 18/10/2013
Diện tích: 20m x 5m
Địa điểm: Phú Quốc
Giá:
Ngày đăng: 18/10/2013
Diện tích:
Địa điểm: Phú Quốc
Giá:
Ngày đăng: 18/10/2013
Diện tích:
Địa điểm: Phú Quốc
Giá:
Ngày đăng: 15/10/2013
Diện tích:
Địa điểm: Phú Quốc
Giá:
Ngày đăng: 15/10/2013
Diện tích: 137m x 42m
Địa điểm: Huyện Châu Thành
Giá:
Ngày đăng: 30/09/2013
Diện tích: 30m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 29/09/2013
Diện tích:
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 26/09/2013
Diện tích: 10m x 4.60m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 26/09/2013
Diện tích: 16m x 3.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 26/09/2013
Diện tích: 25m x15m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 09/06/2013
Diện tích:
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 19/05/2013
Diện tích: 4.5m x 24.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 16/05/2013
Diện tích: 10m x25m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 12/05/2013
Diện tích: 36m x 50m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 05/03/2013
Diện tích: 19m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 26/01/2013
Diện tích: 25m x 15m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 05/01/2013
Diện tích: 25m x 22.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 04/01/2013
Diện tích: 50m x 10m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 29/12/2012
Diện tích: 11m x 4m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 19/12/2012
Diện tích: 70m x 19m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 16/12/2012
Diện tích: 21m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 13/12/2012
Diện tích: 22m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 13/12/2012
Diện tích: 19.25m x4. 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 11/12/2012
Diện tích: 6m x 57.20m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 11/12/2012
Diện tích: 14m x 5.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 10/12/2012
Diện tích: 22m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 09/12/2012
Diện tích: 19.25m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 09/12/2012
Diện tích: 22m x 5.6m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 08/12/2012
Diện tích: 30m X 4.2m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 06/12/2012
Diện tích: 22m x 4.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá:
Ngày đăng: 05/12/2012
Diện tích: 45.50 m x 7.90m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,600,000,000
Ngày đăng: 02/11/2013
Diện tích: 24m x 4.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,200,000,000
Ngày đăng: 11/06/2013
Diện tích: 43m x 4.5m.
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,050,000,000
Ngày đăng: 11/06/2013
Diện tích: 25m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 800,000,000
Ngày đăng: 29/05/2013
Diện tích: 25m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 600,000,000
Ngày đăng: 24/05/2013
Diện tích: 4m x 19m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 2,600,000,000
Ngày đăng: 18/05/2013
Diện tích: 3Om x 6.4m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,000,000,000
Ngày đăng: 05/03/2013
Diện tích: 5m x 25m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,950,000,000
Ngày đăng: 27/02/2013
Diện tích: 18m x 60m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,800,000,000
Ngày đăng: 29/12/2012
Diện tích: 11m x 5.2m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 300,000,000
Ngày đăng: 21/12/2012
Diện tích: 40m x 9m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 900,000,000
Ngày đăng: 19/12/2012
Diện tích: 30m x 8.4m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,800,000,000
Ngày đăng: 16/12/2012
Diện tích: 21m x 7.3m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,600,000,000
Ngày đăng: 16/12/2012
Diện tích: 28m x 7m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 900,000,000
Ngày đăng: 15/12/2012
Diện tích: 7.2m x 49m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 800,000,000
Ngày đăng: 13/12/2012
Diện tích: 14m x 3m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 550,000,000
Ngày đăng: 13/12/2012
Diện tích: 38m x 5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 600,000,000
Ngày đăng: 13/12/2012
Diện tích: 15m x 4.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 360,000,000
Ngày đăng: 13/12/2012
Diện tích: 14.2m x 4.2m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 400,000,000
Ngày đăng: 13/12/2012
Diện tích: 19.5m x 4.3m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 220,000,000
Ngày đăng: 09/12/2012
Diện tích: 16m x 4.3m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 185,000,000
Ngày đăng: 09/12/2012
Diện tích: 24m x 4.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 600,000,000
Ngày đăng: 09/12/2012
Diện tích: 12.5m x 4.2m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 430,000,000
Ngày đăng: 08/12/2012
Diện tích: 20m x 3.5m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,000,000,000
Ngày đăng: 07/12/2012
Diện tích: 18m x 4m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 320,000,000
Ngày đăng: 07/12/2012
Diện tích: 14m2 x 5.7m
Địa điểm: TP Rạch Giá
Giá: 1,900,000,000
Ngày đăng: 06/12/2012